Prezentacija streličarstva, Lepoglava

Na poziv organizatora Jaillhous festivala, festivala mladih u sklopu kojeg se održavaju kreativne i edukativne radionice, kulturna i sportska događanja, koncerti, video projekcije i tribine, SK “Cekin” održao je 17. kolovoza 2014. godine prezentaciju streličarskog sporta. Zainteresiranih je bilo mnogo pa se sasvim ozbiljno razmišlja o osnivanju kluba u Lepoglavi.