Poziv na WA turnir 2×25m + 2×18m

Nova godina počela je radno pa eto već i poziva za sljedeći turnir u našoj organizaciji.
Ne čekajte posljednji trenutak za prijave jer interes za ovaj turnir, zbog distance 25 metara na koju se rijetko puca, već sad je velik!

Wa star turnir 2015