U Bjelovaru održan prvi dio seminara za suce

12. i 13. ožujka 2011.godine u prostorijama Bjelovarskog sajma u Gudovcu, održan je prvi dio seminara za obuku novih sudaca na nacionalnoj razini u organizaciji Hrvatskog streličarskog saveza u suradnji s g.Danijelom Žugecom iz Varaždina, predsjednikom sudačke komisije. Predavanje su održala tri suca s međunarodnom licencom – g.Vladimir Šincek iz Varaždina (SK “Cekin”), g.Anđelko Praskalo iz Osijeka, te g.Miroslav Villi iz Zagreba.

Na seminaru je sudjelovalo svega sedam kandidata za nove streličarske suce. Jedini kandidat, odnosno kandidatkinja iz Varaždina je Matea Kolarek iz SK “Cekin”. Uz nju su na seminaru sudjelovali i Dobroslav Oštrek i Nina Hergec iz Novog Marofa, Predrag Gešpaher i Ante Šola iz Zagreba, Miroslav Srnec iz Sunje, te Igor Orlić iz Ogulina.

Na predavanjima su obrađena FITA pravila dvoranskog natjecanja, FITA natjecanja na otvorenom, FIELD, 3D i Forest round. Da bi pravila lakše usvojili, predavači su se potrudili prikazati specifične situacije kroz primjere. Kandidati su razne situacije rješavali pojedinačno ali i u grupama kao lagani uvod u drugi dio seminara gdje će biti ponavljanje gradiva prvog dijela seminara, te konačni pismeni ispit.